Таблиця індексів інфляції

 
Місяці 2011 2012 2013 2014
Січень 101,0 100,2 100,2 100,2
Лютий 100,9 100,2 99,9 100,6
Березень 101,4 100,3 100,0 102,2
Квітень 101,3 100,0 100,0 103,8
Травень 100,8 99,7 100,1 103,8
Червень 100,4 99,7 100,0 101,0
Липень 98,7 99,8 99,9 100,4
Серпень 99,6 99,7 99,3 100,8
Вересень 100,1 100,1 100,0 102,9
Жовтень 100,0 100,0 100,4  
Листопад 100,1 99,9 100,2  
Грудень 100,2 100,2 100,5  
Всього за рік 104,6 99,8 100,5  

 


Облікова ставка НБУ

Термін дії

Розмір

з 23.03.2012

7.5%

з 10.06.2013

7.0%

з 13.08.2013

6.5%

з 15.04.2014

9.5%

з 17.07.2014

12,5%

 


Таблиця розмірів ЄСВ, які нараховуються залежно від видів доходів

Фонд оплати праці (п. 2 Iнструкції №5) найманих працівників, у т. ч. іноземців

Роботодавці нараховують та сплачують індивідуальний процент ЄСВ, який залежить від їхнього класу професійного ризику виробництва

Наймані працівники сплачують 3,6% зі суми зарплати

Винагороди фізособам за цивільно-правовими договорами, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізособою-СПД

Підприємства нараховують і сплачують 34,7% на суму винагороди

Наймані працівники сплачують 2,6% за рахунок отриманого доходу

Допомога з ТВП (як перші п'ять днів за рахунок коштів підприємства, так і решта днів хвороби за рахунок коштів ФСС)

Підприємства нараховують і сплачують 33,2% на суму допомоги

Наймані працівники сплачують 2% зі суми допомоги

Заробітна плата і лікарняні працівників-інвалідів

Роботодавці нараховують і сплачують 8,41% на ФОП

Працівники-інваліди сплачують 3,6% зі суми зарплати та 2% зі суми лікарняних

 


 

 

 


 

Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ*

Термін дії

Розмір

01.01.2012 — 31.03.2012

18241 грн.

01.04.2012 — 30.06.2012

18598 грн.

01.07.2012 — 30.09.2012

18734 грн.

01.10.2012 — 30.11.2012

19006 грн.

01.12.2012 — 31.12.2012

19278 грн.

01.01.2013 — 30.11.2013

19499 грн.

01.12.2013 — 31.12.2014

20706 грн.

* З 1 жовтня 2011 року максимальна величина бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464-VI).


Мінімуми

Розмір прожиткового мінімуму на 2014 рік

з 01.01

Працездатні особи

1218 грн.

Особи, які втратили працездатність

949 грн.

Діти віком до 6 років

1032 грн.

Діти віком від 6 до 18 років

1286 грн.

Загальний показник

1176 грн.

Розмір мінімальної зарплати на 2014 рік

1218 грн.

Розмір погодинної мін. зарплати на 2014 рік

7,30 грн.

Розмір ПСП, що діє протягом 2014 року

609,00 грн.

Розмір доходу для застосування ПСП протягом 2014 року

1710 грн.

Неоподатковуваний мінімум 17 грн. застосовується для сплати держмита, визначення штрафів тощо.

 


Розміри єдиного внеску на соціальне страхування відповідно до класів професійного ризику виробництва (з 01.01.2012 р.)*

Клас професійного ризику виробництва

Розмір єдиного внеску

Клас професійного ризику виробництва

Розмір єдиного внеску

Клас професійного ризику виробництва

Розмір єдиного внеску

1

36,76

24

37,30

47

38,24

2

36,77

25

37,33

48

38,26

3

36,78

26

37,39

49

38,28

4

36,79

27

37,45

50

38,45

5

36,80

28

37,51

51

38,47

6

36,82

29

37,58

52

38,52

7

36,83

30

37,60

53

38,54

8

36,85

31

37,61

54

38,57

9

36,86

32

37,65

55

38,66

10

36,88

33

37,66

56

38,74

11

36,90

34

37,77

57

39,01

12

36,92

35

37,78

58

39,02

13

36,93

36

37,86

59

39,10

14

36,95

37

37,87

60

39,48

15

37,00

38

37,96

61

39,76

16

37,04

39

37,97

62

39,90

17

37,06

40

37,99

63

40,19

18

37,13

41

38,00

64

40,40

19

37,16

42

38,03

65

42,61

20

37,17

43

38,05

66

42,72

21

37,18

44

38,10

67

49,70

22

37,19

45

38,11

 

 

23

37,26

46

38,19

 

 

* Клас професійного ризику виробництва страхувальника з урахуванням виду його економічної діяльності визначає Фонд соцстрахування від нещасних випадків, який приймає відповідне рішення на підставі інформації, отриманої від ПФУ.


Максимальний розмір добових, які можна віднести до витрат без документального підтвердження згідно з пп. 140.1.7 ПКУ для небюджетних організацій*

Країна відрядження

Максимальний розмір добових витрат із розрахунку на кожен день відрядження

Україна

Не більше 243,60 грн.**

Закордон

Не більше 913,50 грн.***

* Наведені обмеження встановлено для працівників підприємств усіх форм власності, крім державних службовців та осіб, які скеровуються у відрядження підприємствами, що повністю або частково утримуються за рахунок коштів бюджетів, для яких встановлені окремі норми постановою КМУ від 02.02.2011 р. №98.
** Не більше 0,2 мін. з/п на 1 січня звітного року. Мінімальна заробітна плата встановлена на 1 січня 2014 року і становить 1218 грн.
*** Не більше 0,75 мін. з/п на 1 січня звітного року. Мінімальна заробітна плата встановлена на 1 січня 2014 року і становить 1218 грн.

 


Мінімальні розміри статутних капіталів господарських товариств у 2014 році

Вид товариства

Статутний капітал

Акціонерне товариство

1250 мінімальних заробітних плат

01.01.2014 – 31.12.2014

1522500 грн.

Щодо повного, командитного товариств, товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю, то розміри їхніх статутних капіталів законодавством не обмежуються.

Для приватних підприємств розмір статутного фонду не встановлено.

 


Ставки податку на доходи фізичних осіб на деякі види доходів

Вид доходу

Ставка податку

Стаття (пункт, підпункт) р. IV ПКУ

База оподаткування щодо доходів, одержаних, у тому числі, але не виключно, у формі зарплати, інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платникові у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами:
— що за звітний податковий місяць не перевищує 10-кратного розміру МЗП (12180 грн.);
— що за звітний податковий місяць перевищує 10-кратний розмір МЗП (12180 грн.)

15%
17%

абз. 1 п. 167.1
абз. 2 п. 167.1

Заробітна плата шахтарів-працівників, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день та 50% і більше робочого часу на рік, а також працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) — за Списком №1

10%

п. 167.4

Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт та не повернутих у строк

15 (17)%

п. 170.9

Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування)

15 (17)%

п. 170.1

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі > 3420 грн

15 (17)%

пп. «б»
пп. 165.1.22

Роялті

15 (17)%

пп. 170.3.1

Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються) на користь нерезидентів

15 (17)%

пп. 170.10.1

Іноземні доходи

15 (17)%

пп. 170.11.1