12Календар бухгалтера на квітень 2015 р.

Календар бухгалтера на березень 2016 року

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

Кабмін рекомендує зробити вихідним днем 7 березня 2016 року з відпрацюванням в суботу 12 березня (розпорядження від 11.11.2015 р. № 1155-р).

Дата

Податок, збір, платіж

1

О. Д. С.

податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за січень 2016 року

1

О. Д. С.

військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за січень 2016 року 

1

О. Д. С.

плати за землю за січень 2016 року 

2

О. Д. П.*

звіту про товарооборот торгової мережі за лютий 2016 року (форма № 1-торг (місячна))

3

О. Д. С.*  

податку на додану вартість за січень 2016 року

3

О. Д. С.

акцизного податку за січень 2016 року 

3

О. Д. С.

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану за січень 2016 року

3

О. Д. С .

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за січень 2016 року

3

О. Д. С.

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за січень 2016 року

4

О. Д. П.

звіту про обсяг оптового товарообороту за лютий 2016 року (форма № 1-опт (місячна))

4

О. Д. П.

звіту з праці за лютий 2016 року (форма № 1-ПВ (місячна))

10

О. Д. С.  

податку на прибуток підприємства за 2015 рік 

14

О. Д. П.

звіту про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

14

О. Д. С.

авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності

15

О. Д. П.

звіту про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за лютий 2016 року

15

О. Д. П.

довідки про використані розрахункові книжки за лютий 2016 року

16

О. Д. П.

заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з II кварталу 2016 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік

18

О. Д. С.

авансового внеску з єдиного податку за березень 2016 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп

21

О. Д. П.

заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з II кварталу 2016 року

21

О. Д. П.

податкової декларації з податку на додану вартість за лютий 2016 року

21

О. Д. П.

декларації акцизного податку за лютий 2016 року

21

О. Д. П.

податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за лютий 2016 року

21

О. Д. П.

податкової декларації з рентної плати за лютий 2016 року

21

О. Д. П.

розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за лютий 2016 року 

21

О. Д. П.

розрахунку з  рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за лютий 2016 року 

21

О.Д. П

розрахунку з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану за лютий 2016 року  

21

О. Д. П.

звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за лютий 2016 року

21

О. Д. С.

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за лютий 2016 року

28

О. Д. С.

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за лютий 2016 року

31

О. Д. С.

податку на додану вартість за лютий 2016 року

31

О. Д. С.

акцизного податку за лютий 2016 року  

31

О. Д. С.

плати за землю за лютий 2016 року  

31

О. Д. С.

податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за лютий 2016 року

31

О. Д. С.

військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за лютий 2016 року 

31

О. Д. С.

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану  за лютий 2016 року

31

О. Д. С .

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом  за лютий 2016 року

31

О. Д. С.

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України  за лютий 2016 року

 

 

Календар бухгалтера на лютий 2016 року

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

Дата

Податок, збір, платіж

1

О. Д. П. *

інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за 2015 рік

1

О. Д. П.

звіту про використання води за 2015 рік (форма № 2ТП-водгосп (річна)) до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства

2

О. Д. П. 

звіту про товарооборот за січень 2016 року (форма № 1-торг (місячна))

4

О. Д. П.

звіту про обсяг оптового товарообороту за січень 2016 року (форма № 1-опт (місячна))

5

О. Д. П.

звіту з праці за січень 2016 року (форма № 1-ПВ (місячна))

9

О. Д. С.* 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб – підприємців за себе (крім ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів сімей таких осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності) за 2015 рік

9

О. Д. П.

звіту про суми податкових пільг за IV квартал 2015 року

9

О. Д. П.

податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2015 рік платниками, що звітують щокварталу

9

О. Д. П.

розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 2015 рік

9

О. Д. П.

розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, за 2015 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

9

О. Д. П.

розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби, за 2015 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

9

О. Д. П.

фінансової звітності за 2015 рік до органів ДФСУ платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу:
– Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1); 
– Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2)
– Звіту про рух грошових коштів  (за прямим методом) (форма № 3) або Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н);
– Звіту про власний капітал (форма № 4);
– Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5);
– Додатка до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форма № 6);
– Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м)

9

О. Д. П.

декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України, в т. ч. спільному підприємству з іноземними інвестиціями, і знаходяться за її межами, за 2015 рік

9

О. Д. П.

податкової декларації з податку на додану вартість за IV квартал 2015 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу 

9

О. Д. П.

заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду з податку на додану вартість у 2016 році

9

О. Д. П.

податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, за IV квартал 2015 року (форма № 1ДФ)

9

О. Д. П.

податкової декларації про майновий стан і доходи, отримані фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, за 2015 рік

9

О. Д. П.

податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2015 рік платниками, віднесеними до 3 групи

9

О. Д. П.

податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за 2015 рік платниками, віднесеними до 3 групи

9

О. Д. П.

податкової декларації екологічного податку за IV квартал 2015 року

9

О. Д. П.

розрахунку з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (додаток 1 до декларації) за IV квартал 2015 року

9

О. Д. П.

розрахунку з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин (додаток 3 до декларації), за IV квартал 2015 року

9

О. Д. П.

розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4 до декларації) за IV квартал 2015 року

9

О. Д. П.

розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (додаток 7 до декларації) за IV квартал 2015 року

9

О. Д. П.

розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до декларації) за ІV квартал 2015 року

9

О. Д. П.

розрахунку з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (додаток 6 до декларації) за ІV квартал 2015 року

9

О. Д. П.

звіту про використання води за 2015 рік (форма № 2ТП-водгосп (річна)) до органів ДФСУ

9

О. Д. П.

розрахунку з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (додаток 8 до декларації) за ІV квартал 2015 року

9

О. Д. П.

розрахунку з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (додаток 9 до декларації) за ІV квартал 2015 року

9

О. Д. П.

податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за 2015 рік

9

О. Д. П.

податкової декларації туристичного збору за 2015 рік

9

О. Д. П.

звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (додаток Д5) за 2015 рік 

12

О. Д. П.

звіту про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

15

О. Д. П.

звіту про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за січень 2016 року

15

О. Д. П.

довідки про використані розрахункові книжки за січень 2016 року

19

О. Д. С.  

податку на прибуток підприємства за IV квартал 2015 року

19

О. Д. С.

частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за IV квартал 2015 року

19

О. Д. С.

податку на додану вартість за IV квартал 2015 року

19

О. Д. С.

екологічного податку за IV квартал 2015 року 

19

О. Д. С.

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за IV квартал 2015 року 

19

О. Д. С.

рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за IV квартал 2015 року 

19

О. Д. С.

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за IV квартал 2015 року

19

О. Д. С.

рентної плати за спеціальне використання води за IV квартал 2015 року 

19

О. Д. С.

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за IV квартал 2015 року 

19

О. Д. С.

збору за місця для паркування транспортних засобів за IV квартал 2015 року 

19

О. Д. С.

туристичного збору за IV квартал 2015 року 

19

О. Д. С.

єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15 % та задекларовані в IV кварталі 2015 року платниками єдиного податку 1 та 2 груп

19

О. Д. С.

єдиного податку за IV квартал 2015 року платниками - юридичними та фізичними особами, віднесеними до 3 групи

19

О. Д. С.

авансового внеску з єдиного податку за лютий 2016 року платниками єдиного податку 1 та 2 груп 

19

О. Д. П.

податкової декларації з єдиного податку на 2016 рік та розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2015 рік для набуття і підтвердження статусу платника податку 4 групи

19

О. Д. П.

податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2016 рік 

19

О. Д. П.

податкової декларації з транспортного податку на 2016 рік 

22

О. Д. С.

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за січень 2016 року

22

О. Д. П.

податкової декларації з податку на додану вартість за січень 2016 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю 

22

О. Д. П.

декларації акцизного податку за січень 2016 року

22

О. Д. П.

податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за січень 2016 року

22

О. Д. П.

податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) на 2016 рік

22

О. Д. П.

звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за січень 2016 року

26

О. Д. С.

авансового внеску рентної плати за користування радіочастотним ресурсом на лютий 2016 року 

26

О. Д. П.

структурного обстеження підприємства за 2015 рік (форма № 1-підприємництво (коротка, річна))

26

О. Д. П.

структурного обстеження підприємства за 2015 рік (форма № 1-підприємництво (річна))

26

О. Д. П.

звіту про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за 2015 рік (форма № 1-опт (квартальна, річна))

29

О. Д. С.

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за січень 2016 року

29

О. Д. П.

фінансової звітності за 2015 рік до органів статистики - всіма підприємствами, а також до органів доходів та зборів - платниками податку на прибуток, у яких звітний період дорівнює календарному року: 
– Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1); 
– Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2);
– Звіту про рух грошових коштів  (за прямим методом) (форма № 3) або Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н);
– Звіту про власний капітал (форма № 4);
– Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5);
– Додатка до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форма № 6);
– Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м);
– Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-мс, 2-мс)

29

О. Д. П.

звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2015 рік (форма № 10-ПІ)

29

О. Д. П.

податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2015 рік платниками, віднесеними до 1 та 2 груп

29

О. Д. П.

податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2015 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

29

О. Д. П.

спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу України, за 2015 рік

29

О. Д. П.

розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, за 2015 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

29

О. Д. П.

розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби, за 2015 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

____________
О. Д. С. – останній день сплати; О. Д. П. – останній день подання.

 

.