Інші форми звітності

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

  1. ЗВІТ ПО КОШТАХ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ ПОХОВАННЯ
  2. Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
  3.  Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці
  4. Інформація про попит на робочу силу (вакансії)
  5. ЗАЯВА про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску
  6. Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності