Форми статистичного спостереження

Будівництво

 1. №1-буд (квартальна) - ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОДЕРЖАННЯ ДОЗВІЛЬНОГО ДОКУМЕНТА
 2. №2-буд (квартальна) – ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ДОЗВІЛЬНОГО ДОКУМЕНТА НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
 3. №1-кб (місячна) – Звіт про виконання будівельних робіт

Доходи населення

 1. №1-ПВ (квартальна) - Звіт з праці
 2. №1-ПВ (місячна) - Звіт з праці

Житлові умови

 1. №1-житлофонд (річна) - ЖИТЛОВИЙ ФОНД
 2. №4-житлофонд (річна) - КВАРТИРНА ЧЕРГА ТА НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
 3. №1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) - ПРО ОПЛАТУ НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
 4. №1-субсидії (ЖКГ) (місячна) - ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ НА ВІДШКОДУВАННЯ ОПЛАТИ ЖТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
 5. №1-субсидії (паливо) (місячна) - ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ ГОТІВКОЮ НА ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ДЛЯ ПРИДБАННЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ ТВЕРДОГО І РІДКОГО ПОБУТОВОГО ПАЛИВА
 6. №1-газ (річна) - ЗВІТ ПРО ВІДПУСК ПРИРОДНОГО (ЗРІДЖЕНОГО) ГАЗУ
 7. №1-теп (річна) - Звіт про постачання теплоенергії
 8. №1-водопровід (річна) - ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВОДОПРОВОДУ
 9. №1-каналізація (річна)- ЗВІТ ПРО РОБОТУ КАНАЛІЗАЦІЇ
 10. №1-село (одноразова) - СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Зовнішня торгівля

 1. №14-ЗЕЗ (квартальна) - ЗВІТ  ПРО  ПРИДБАННЯ  (ПРОДАЖ)  ТОВАРІВ  ДЛЯ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  ТРАНСПОРТНИХ  ЗАСОБІВ, ПОТРЕБ  ПАСАЖИРІВ  ТА  ЧЛЕНІВ  ЕКІПАЖУ
 2. №9-ЗЕЗ (квартальна) - ЗВІТ ПРО ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) ПОСЛУГ
 3. №1-ЕІО (місячна) - ЗВІТ ПРО ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ПОСЛУГ) ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Інвестиції, основні засоби

 1. №2-інвестиції (річна) - КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ВИБУТТЯ Й АМОРТИЗАЦІЯ АКТИВІВ
 2. №2-інвестиції (квартальна) - КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
 3. №10-зез (квартальна) - Звіт про іноземні інвестиції В уКРАЇНУ
 4. №13-зез (квартальна) - ЗВІТ ПРО інвестиції з уКРАЇНи в економіку країн світу
 5. №1-ІП (квартальна)- Звіт підприємства про реалізацію Інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні або на території пріоритетного розвитку
 6. №11-ОЗ (річна) - Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію
 7. №11-зез (ВПІ) (річна) – Звіт про окремі види Взаємозв’язків підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування

Культура, відпочинок, туризм

 1. №1-виставки (річна) - ЗВІТ ПРО ВИСТАВКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
 2. №1-КЗР (річна) (для фізичних осіб–підприємців) - ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕКТИВНОГО ЗАСОБУ РОЗМІЩУВАННЯ
 3. №1-КЗР (річна) (для юридичних осіб) - ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕКТИВНОГО ЗАСОБУ РОЗМІЩУВАННЯ
 4. №1-туризм (річна) (для фізичних осіб–підприємців) - ЗВІТ ПРО ТУРИСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
 5. №1-туризм (річна) (для юридичних осіб) - ЗВІТ ПРО ТУРИСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
 6. №12-нк (річна) - ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОНЦЕРТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРОФЕСІЙНОГО ТВОРЧОГО КОЛЕКТИВУ
 7. №8-нк (річна) - ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ
 8. №9-нк (річна) - ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕАТРУ

Наука, іновації

 1. № 3-наука (річна) - ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ
 2. №1- наука(квартальна) - ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ
 3. №1-інновація (річна) - ОБСТЕЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
 4. №1-технологія (річна) - ЗВІТ ПРО СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Освіта

 1. №1-НК (річна) - ЗВІТ ПРО РОБОТУ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ
 2. №2-3 нк (один раз на рік) - ЗВІТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПОЧАТОК 20______ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
 3. №77-РВК (один раз на рік) - ЗВІТ ПРО КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ
 4. №85-к (річна) - ЗВІТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Охорона здоров'я і соціальна допомога

 1. №1-КЗР (річна) (для фізичних осіб–підприємців) - ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕКТИВНОГО ЗАСОБУ РОЗМІЩУВАННЯ
 2. №1-КЗР (річна) (для юридичних осіб) - ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕКТИВНОГО ЗАСОБУ РОЗМІЩУВАННЯ
 3. №1-от (один раз на рік) - ЗВІТ ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ
 4. №1-туризм (річна) (для фізичних осіб–підприємців) - ЗВІТ ПРО ТУРИСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
 5. №1-туризм (річна) (для юридичних осіб) - ЗВІТ ПРО ТУРИСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
 6. №7-тнв (річна) - ЗВІТ ПРО ТРАВМАТИЗМ НА ВИРОБНИЦТВІ

Підприємництво

 1. №1-підприємництво (коротка) (річна) - СТРУКТУРНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
 2. №1-підприємництво (річна) - СТРУКТУРНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Право і мораль

 1. №1-громадська організація (річна) - ЗВІТ  ПРО  ДІЯЛЬНІСТЬ  ГРОМАДСЬКОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ
 2. №1-ПГО (річна) -ЗВІТ ПРО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ, ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ, ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА БЛАГОДІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Природне середовище і енергетичні ресурси

 1. №1-екологічні витрати (річна) - Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі
 2. №1-заповідник (річна) - ЗАПОВІДНИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ
 3. №2-тп (мисливство) (річна) - ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 4. №2-ТП (повітря) (річна) - ЗВІТ ПРО ОХОРОНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
 5. №3-лг (квартальна) - ЛІСОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 6. №3-лг (річна) - ЛІСОГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ
 7. №4-мтп (місячна) - ЗВІТ ПРО ЗАЛИШКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ  ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ І ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ
 8. №4-мтп (річна) - ЗВІТ ПРО ЗАЛИШКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ  ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ І ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБЛЕННЯ НАФТИ
 9. №11-мтп (вер) (річна) - Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів
 10. №11-мтп (паливо) (річна) - Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт

Промисловість

 1. №1П-НПП (річна) -  Звіт про  виробництво та реалізацію промислової продукції
 2. №1-П (місячна)- Терміновий звіт про виробництво промислової продукції
 3. №1-ПЕ (місячна) - МІСЯЧНИЙ ЗВІТ ПРО ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР’ЄРІВ, ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЇ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
 4. № 1-газ (річна) - ЗВІТ ПРО ВІДПУСК ПРИРОДНОГО (ЗРІДЖЕНОГО) ГАЗУ
 5. №1-теп (річна) - Звіт про постачання теплоенергії
 6. №1-водопровід (річна) - ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВОДОПРОВОДУ (окремої водопровідної мережі)
 7. №6-тп (ес) (річна) - ЗВІТ ПРО РОБОТУ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Ринок праці

 1. №1-ПВ (квартальна) - Звіт з праці
 2. №1-ПВ (місячна) - Звіт з праці
 3. №1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) - Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці
 4. №6-ПВ (річна) - Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання
 5. №9-ДС(річна) - Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів

Сільське та рибне господарство

 1. №4-сг (річна) - Посівні площі сільськогосподарських культур
 2. №37-сг (місячна) - СІВБА ТА ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, ПРОВЕДЕННЯ ІНШИХ ПОЛЬОВИХ РОБІТ
 3. №9-б-сг (річна) - ВНЕСЕННЯ  МІНЕРАЛЬНИХ,  ОРГАНІЧНИХ  ДОБРИВ, ГІПСУВАННЯ  ТА  ВАПНУВАННЯ  ҐРУНТІВ
 4. №24-сг (місячна) - СТАН ТВАРИННИЦТВА 
 5. №24-сг (річна) - СТАН ТВАРИННИЦТВА
 6. №29-сг (річна) - Підсумки збору ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКО- ГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, плодів, ягід та винограду
 7. №29-сг (меліорація) (річна) -   ЗБІР  УРОЖАЮ  СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ  КУЛЬТУР  з политих зрошуваних земель, з осушених земель
 8. №50-сг (річна) - ОСНОВНІ  ЕКОНОМІЧНІ  ПОКАЗНИКИ  РОБОТИ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ    ПІДПРИЄМСТВ
 9. №10-мех (річна) - Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах
 10. №2-ферм (річна) - ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, малого підприємства у сільському господарстві
 11. №21-заг (місячна) - РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
 12. №21-заг (річна) - РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
 13. №21-заг (річна) - РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
 14. №1-зерно (місячна) -  НАЯВНІСТЬ І НАДХОДЖЕННЯ ЗЕРНОВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
 15. №1-зерно (піврічна) -  НАЯВНІСТЬ І НАДХОДЖЕННЯ ЗЕРНОВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
 16. №1-риба (місячна) - ДОБУВАННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ
 17. №1-риба (річна) - ВИЛОВ РИБИ, ДОБУВАННЯ ІНШИХ ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ
 18. №1-село (одноразова) - СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Торгівля і послуги

 1. №1-біржа (річна) - ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БІРЖІ
 2. №1-опт (квартальна, річна) - Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
 3. №1-опт (місячна) - Звіт про обсяг оптового товарообороту
 4. №1-послуги (місячна) - ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ
 5. №1-послуги (річна)  - ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ
 6. №1-торг (місячна) - ЗВІТ ПРО ТОВАРООБОРОТ
 7. №1-торг (нафтопродукти) (місячна) (для фізичних осіб–підприємців) - ПРО ПРОДАЖ СВІТЛИХ НАФТОПРОДУКТІВ І ГАЗУ
 8. №1-торг (нафтопродукти) (місячна) (для юридичних осіб) - ПРО ПРОДАЖ СВІТЛИХ НАФТОПРОДУКТІВ І ГАЗУ
 9. №2-торг (авто) (річна) - ЗВІТ ПРО ПРОДАЖ І ЗАПАСИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ДЕТАЛЕЙ ТА ПРИЛАДДЯ ДО НИХ
 10. №3-торг (квартальна)- ЗВІТ ПРО ПРОДАЖ І ЗАПАСИ ТОВАРІВ У ТОРГОВІЙ МЕРЕЖІ ТА МЕРЕЖІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
 11. №7-торг (річна) - ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ ТА МЕРЕЖІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
 12. №12-торг (річна) (для фізичних осіб) - ПРО НАЯВНІСТЬ І ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ НА РИНКАХ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА НИХ
 13. №12-торг (річна) (для юридичних осіб) - ПРО НАЯВНІСТЬ І ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ НА РИНКАХ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА НИХ

Транспорт і зв'язок

 1. №2-етр (місячна) - ЗВІТ ПРО РОБОТУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ
 2. №2-тр (річна) - ЗВІТ ПРО РОБОТУ АВТОТРАНСПОРТУ
 3. №6-зал (річна) -ЗВІТ ПРО ПОСТАНЦІЙНЕ ВІДПРАВЛЕННЯ ПАСАЖИРІВ ЗА ВИДАМИ СПОЛУЧЕННЯ
 4. №11-зв'язок (квартальна) - ЗВІТ ПРО ПРОДУКЦІЮ ЗВ'ЯЗКУ
 5. №12-зв'язок (квартальна) - ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ВІД ПОСЛУГ ЗВ'ЯЗКУ
 6. №13-зв'язок (квартальна) - ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ
 7. №31-авто (квартальна) - ЗВІТ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ ВАНТАЖІВ ЗА ВИДАМИ ВАНТАЖІВ ТА ПАСАЖИРІВ ЗА ВИДАМИ  СПОЛУЧЕННЯ
 8. №43-зв'язок (річна) - ЗВІТ ПРО ТЕЛЕФОНІЗАЦІЮ ОБ'ЄКТІВ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ І ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ В ДОМАШНІХ ТЕЛЕФОНАХ МЕРЕЖІ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
 9. №51-авто (місячна) - ЗВІТ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ТА ПАСАЖИРІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
 10. №51-зал (місячна) - ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ВАГТАЖНИХ ТА ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
 11. №51-ЦА (місячна) - ЗВІТ ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Фінанси

 1. №1-Б (річна, квартальна) - ЗВІТ ПРО ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ З НЕРЕЗИДЕНТАМИ
 2. №2-Б (річна) - ЗВІТ ПРО ВИПУСК, РОЗМІЩЕННЯ ТА ОБІГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 3. Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)
 4. Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 5. Форми №1-м Баланс і №2-м Звіт про фінансові результати
 6. Форми №1-мс Баланс і №2-мс Звіт про фінансові результати

Ціни і тарифи

 1. №1-ціни (буд) (місячна) - ЗВІТ ПРО ЦІНИ ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У БУДІВНИЦТВІ
 2. №1-ціни (житло) (квартальна) - ЗВІТ ПРО ЦІНИ НА РИНКУ ЖИТЛА
 3. №1-ціни (пром) (місячна) - ЗВІТ ПРО ЦІНИ ВИРОБНИКІВ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ