Бланки податкової звітності

 

Податок на прибуток

 

Для нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництвo

 1. РОЗРАХУНОК оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської  діяльності
 2. РОЗРАХУНОК оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби

Для підприємства

 1. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
 2. Додаток АВ до рядка 20 (розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів))
 3. Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ (щодо амортизації, витрат на ремонт, поліпшення, реконструкції)
 4. Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ (розрахунок витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус)
 5. Додаток ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 (розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и))
 6. Додаток ВС (інформація щодо нарахованих та перерахованих страховикам сум страхових платежів у розрізі страховиків)
 7. Додаток ЗП до рядка 13 (зменшення нарахованої суми податку)
 8. Додаток ІВ до рядка 06.4 (інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати)
 9. Додаток ІД до рядка 03 (інші доходи)
 10. Додаток ПЗ до рядка 09 (щодо прибутку, звільненого від оподаткування)
 11. Додаток ПН до рядка 17 (щодо податку з доходів нерезидента)
 12. Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД; рядка 03, 06.4.24 додатка ІВ (суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості)
 13. Додаток ТП до рядків 08 та 12 (розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню)
 14. Додаток ТЦ до рядків 03.28, 03.29 додатка ІД; рядка 03, 06.4.41, 06.4.42
 15. Додаток ЦП до рядків 03.20, 03.21 додатка ІД; рядків 06.4.13, 06.4.14 додатка ІВ (щодо операцій з цінними паперами)

Для спільної діяльності без створення юридичної особи

 1. Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
 2. Додаток АМ до рядка 06.4.11 додатка ІВ до рядка 06.4 Декларації
 3. Додаток ВО до рядка 06.4.17 додатка ІВ  (Розрахунок витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус)
 4. Додаток ВП до рядків 19-22, 24-27 та 29-32 Декларації (Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и))
 5. Додаток ІВ до рядка 06.4 Декларації (Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати)
 6. Додаток ІД до рядка 03 Декларації (Інші доходи)
 7. Додаток ПН до рядка 15 Декларації
 8. Додаток СБ до рядка 03.10 додатка ІД до рядка 03 Декларації (Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості)
 9. Додаток ТЦ до рядків 03.20, 03.21 додатка ІД та до рядків 06.4.25, 06.4.26 додатка ІВ

Для сплати консолідованого податку

 1. Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток
 2. Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и)
 3. Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток

Для страховика

 1. ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ (ПРИБУТОК) СТРАХОВИКА (наказ Міндоходів від 27.01.2014 р. № 84)
 2. Додаток АМ до Декларації
 3. Додаток ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Декларації (Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и))
 4. Додаток ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Декларації (Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и))
 5. Додаток ІВ до рядка 04 ІВ Декларації (Розрахунок частки інших витрат)
 6. Додаток ПП до рядка 01.1.1 ПП додатка ДС (Інформація по нарахованих та сплачених сумах перестрахових платежів в розрізі перестраховиків)
 7. Додаток СБ до рядка 03.9 СБ додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; (Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості)
 8. Додаток СП до рядка 01.1 СП додатка ДС ї (Інформація по нарахованих та отриманих сумах страхових та перестрахових платежів)
 9. Додаток ТЦ до рядків 01.13 ТЦ, 01.14 ТЦ, 03.22 ТЦ, 03.23 ТЦ додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; рядків 04.3.20
 10. Додаток ЦП до рядків 03.15 ЦП та 03.16 ЦП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядків 04.3.15 ЦП та 04.3.16 ЦП додатка ІВ до рядка 04 ІВ Декларації

Інше

 1. Звіт про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів
 2. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами
 3. СПРОЩЕНА ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою

 

 

Податкові пільги

Звіт про суми податкових пільг

 

Плата за користування надрами

 1. Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
 2. Додаток 1 - Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки в абсолютних значеннях
 3. Додаток 2 - Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки у відносних показниках
 4. Додаток 3 - Перелік категорій запасів корисних копалин ділянок надр, що визначають об’єкт оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин
 5. Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
 6. Додаток - Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

 

Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

 1. Податковий розрахунок з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат в Україні
 2. Додаток 1 - Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за нафту або газовий конденсат
 3. Додаток 2 - Розрахунокз рентної плати за природний газ або нафтовий (попутний) газ

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку

 1. Податковий розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами
 2. Додаток - Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами
 3. Додаток - Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

Сільськогосподарський податок

 1. Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку
 2. Відомості про наявність земельних ділянок

Інше

 1. Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
 2. Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України
 3. Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів